Význam snění o číslech

Thomas Erickson 12-10-2023
Thomas Erickson

Snění o číslech je velmi časté u účetních, bankéřů, ekonomů, lektorů apod., což je důsledkem toho, jak moc s nimi pracují; proto jim obvykle chybí zvláštní symbol.

Každé číslo má svou reprezentativní postavu a určité vlastnosti související s archetypy a různými vývojovými stádii, kterými během své existence procházíme. Vhodné interpretace tohoto typu snů budou souviset s čísly, která vidíme, vyvolanými emocemi a dalšími aspekty snu.

Číslo nula symbolizuje nekonečno, prázdnotu a nicotu, ale zároveň je třeba si uvědomit, že nicota v sobě zahrnuje všechny aspekty osobnosti, proto toto číslo odráží všechny ty vlastnosti a charakteristiky, které nás identifikují. Jeho symbolem je kruh.

Viz_také: Význam slova Dreaming of Forgetting

Jednička je číslo, které zahajuje činnost, je symbolizována tečkou a její oneirický význam lze interpretovat jako podnikatelskou schopnost každého člověka.

Na druhé straně číslo dvě souvisí se symetrií, dualitou a spojením protipólů, je znázorněno čarou. Souvisí se schopností vycházet s ostatními lidmi, s duchovním přístupem k lidem kolem nás.

Trojku považovali Řekové ve starověku za dokonalé číslo, protože ji spojovali s harmonií mezi tělem, myslí a duchem, západní lidé ji pak spojovali se Svatou Trojicí. Jejím obrazcem je trojúhelník.

Číslo čtyři je symbolizováno čtvercem, souvisí se čtyřmi základními funkcemi mysli (myšlení, cítění, vnímání a intuice). Navazuje také na čtyři roční období, což vypovídá o harmonii v procesech změn.

Viz_také: Význam slova Dreaming of Dessert

Pětka označuje spojení mezi nebem a zemí a je znázorněna pětiúhelníkem. Představuje lidské tělo se čtyřmi končetinami a hlavou, je středem a základem veškeré citové rovnováhy.

Symbolika čísla šest k nám promlouvá o vědomí a rovnováze mezi myslí a tělem. Je znázorněna šestiúhelníkem a její snový význam souvisí s vnitřní harmonií, s potřebou být spokojený a spokojený sám se sebou.

Číslo sedm patří bezpochyby k číslům s více duchovními výklady, protože mezi některé mystické úvahy patří dny v týdnu, hudební noty, barvy duhy, sedm smrtelných hříchů a sedm egyptských ran. Je znázorněno trojúhelníkem spočívajícím na čtverci, symbolizuje také vyvrcholení našich projektů.

Obnova a kontinuita se odráží v čísle osm, které je znázorněno symbolem nekonečna (dvě nuly nad sebou). Jeho význam je spojen se schopností jít dál, s vytrvalostí a disciplínou.

Na Východě je devítka číslem štěstí a prosperity, neboť symbolizuje konec jedné etapy, která je zase předehrou k novému období, jež vede k vyššímu stupni na duchovní úrovni. Je to číslo narcismu, jeho význam je zakořeněn ve víře v rozptýlení a následné sjednocení, neboť je to jediné číslo, které se při vynásobení jakýmkoli jiným číslem samo regeneruje.Příklad: 9 x 15 = 135 (1+3+5 =9).

Sny, ve kterých vidíme čísla capicua, tedy ta, která se čtou stejně zprava doleva jako zleva doprava, například 2332, obvykle znamenají úspěch v hazardních hrách, a proto je nutné si číslo, které ve snu vidíme, zapamatovat, protože může být předzvěstí štěstí v loterii nebo jiných slosováních.

Thomas Erickson

Thomas Erickson je vášnivý a zvědavý jedinec s touhou po vědění a touhou sdílet je se světem. Jako autor blogu věnovaného podpoře interaktivní komunity se Thomas ponoří do rozmanité řady témat, která uchvátí a inspirují jeho čtenáře.Thomas, který je hluboce fascinován zdravím, zkoumá různé aspekty wellness, fyzické i duševní, a nabízí praktické a bystré rady, které pomohou svému publiku vést vyrovnaný a plnohodnotný život. Od meditačních technik po výživové tipy se Thomas snaží umožnit svým čtenářům, aby se postarali o své zdraví.Esoterika je další Thomasovou vášní, když se noří do mystických a metafyzických oblastí a osvětluje starověké praktiky a přesvědčení, které jsou často nejasné a nepochopené. Thomas odhaluje tajemství tarotových karet, astrologie a energetického léčení a přináší svým čtenářům pocit úžasu a zkoumání a povzbuzuje je, aby přijali svou duchovní stránku.Sny Thomase vždy fascinovaly a považoval je za okna do našeho podvědomí. Ponoří se do složitostí výkladu snů, odhaluje skryté významy a symboly, které mohou poskytnout hluboký vhled do našeho bdělého života. Díky směsi psychologické analýzy a intuitivního porozumění pomáhá Thomas svým čtenářům orientovat se v tajemném světě snů.Humor je nezbytnostíčást Thomasova blogu, protože věří, že smích je nejlepší lék. S bystrým smyslem pro vtip a talentem pro vyprávění vkládá do svých článků veselé anekdoty a odlehčené úvahy a vnáší radost do každodenního života svých čtenářů.Thomas také považuje jména za silná a významná. Ať už se jedná o zkoumání etymologie jmen nebo diskusi o jejich dopadu na naši identitu a osud, nabízí jedinečný pohled na význam jmen v našich životech.A konečně, Thomas přináší na svůj blog radost z her, předvádí různé zábavné a podnětné hry, které zpochybňují schopnosti jeho čtenářů a stimulují jejich mysl. Od slovních hádanek až po hlavolamy, Thomas povzbuzuje své publikum, aby přijalo radost ze hry a přijalo své vnitřní dítě.Thomas Erickson se prostřednictvím svého odhodlání podporovat interaktivní komunitu snaží své čtenáře vzdělávat, bavit a inspirovat. Díky široké škále zájmů a skutečné vášni pro sdílení znalostí vás Thomas zve, abyste se připojili k jeho online komunitě a vydali se na cestu objevování, růstu a smíchu.